adviezen > governance sw

Advies: Governance SW

De vraag is of de huidige Governance structuur in de regio nog wel aan de veranderde omstandigheden voldoet en of er andere/nieuwe ondersteunende structuren gewenst zijn. Aan SER Noord-Nederland wordt gevraagd om het probleem in kaart te brengen en aanbevelingen te doen voor de noodzakelijke of wenselijke ondersteuningsstructuren, zodat de werkgelegenheid voor de betreffende doelgroep duurzaam wordt geborgd.

Commissieleden

Sietske Waslander

Lid deskundige onderwijs

Renate Westdijk

Directeur Enwestdijk

Arnoud Hoogsteen

FNV

Herman Bloupot

Algemeen secretaris